Fem førere fikk bot, og én kjørte fortere enn resten