Onsdag gjennomførte Statens vegvesen kontroll av tunge kjøretøy på SAndmoen kontrollstasjon. Det ga et nedslående resultat for sikring av last. Under kontrollen ble det gitt flere bruksforbud på grunn av dårlig lastesikring og dårlig utstyr til lastesikring.

– Det ble observert flere stropper som var så dårlige at de ikke gir noen verdi. Den dårligste stroppen hang bare sammen med noen tråder, skriver Anette Negaard i Statens vegvesen i en epost. Stroppene måtte erstattes før videre kjøring.

Kjørte med for tung last

Videre ble det konstatert overlast, der det ble utstedt et gebyr på 3350 kroner. Vogntoget måtte ned på lovlig vekt før det fikk kjøre videre. Et vogntog som bedrev spesialtransport fikk anmerkning for feil merking i henhold til transportoppdraget. Dette måtte ordnes opp før videre kjøring.

– Det ble også utstedt en rekke tekniske kontrollsedler på henholdsvis dekk og slakke tilhengerdrag mm. En sjåfør som ble kontrollert på kjøre og hviletid, fikk advarsler for korte døgnhviler, skriver Negaard. Likevel er ikke alt svart, ifølge henne.

– Alt i alt en kontroll der veldig mye av det som ble kontrollert var bra, skriver hun. Det ble kontrollert 112 tunge kjøretøy, der det ble ilagt fem bruksforbud, ett overlastgebyr, fem kjøretøy hadde skriftlige mangler og én sjåfør ble tatt for brudd på kjøre- og hviletiden.