Seks skoler kjempet i sjakk

SJAKK: Elevene i full gang med parti 11. Foto: Rune Krogstad