Bufetat har ennå ikke fått klarsignal til etablering av omsorgssenter for mindreårige asylsøkere på Tambartun.

Regiondirektør Jonny Berg opplyser at Barne- og familiedepartementet først må uttale seg om departementet vil ha et offentlig omsorgssenter for mindreårige asylsøkere utenfor region øst.

Færre asylsøkere

Dessuten har asylstrømmen avtatt, og det har skapt usikkerhet om det er behov for et omsorgssenter i Melhus. Grensekontroller i naboland fører til at færre flyktninger kommer til Norge.

– Asylstrømmen har gått betydelig ned, og det påvirker våre planer. Det er ingen oppstart rett rundt hjørnet, sier Berg.

Tomme bygg

Les også:flyktningebarn kan bli plassert på Tambartun

I fjor høst meldte Bufetat at Statbyggs eiendom på Tambartun var aktuell for omsorgssenter for 30 mindreårige asylsøkere. Statped holder til i hovedbygget, og skal flytte ut ved årsskiftet. I hovedbygget er det blant annet kantine, gymsal og svømmebasseng. Ellers står det tomme paviljonger rundt omkring, og disse kan ved å oppgradere kjøkken og bad, bli små boenheter.

Berg forteller at Bufetat har sett litt på hvilke endringer som er nødvendig for å få satt i gang et omsorgssenter.

– De er i god stand, men det er ei god stund siden byggene var i bruk. Det er nødvendig å få opp nødvendig kapasitet på kjøkken og bad, sier Berg.

Paviljongene på Tambartun er tidligere blitt brukt som boliger. Tambartun hadde opprinnelig internatskole for svaksynte og blinde.

Fortsatt aktuelt

At asylstrømmen ser ut til å dabbe av, betyr ifølge Berg ikke at Bufetat skrinlegger planene om et omsorgssenter i Melhus. Imidlertid må departementet først gi godkjenning, og signalene Bufetat har fått, er at det ikke er et straksbehov. Bufetat har ikke fått signaler om at et omsorgssenter nord for Dovre er uaktuelt.

– Det er mange private omsorgssentre for mindreårige asylsøkere, og foreløpig er de dekkende for behovet, opplyser Berg.

Informasjonsmøte

Bufetat informerte Melhus kommune om situasjonen for omsorgssenteret før jul. Både Bufetat og ordfører Gunnar Krogstad har vurdert det slik at det ikke er behov for et informasjonsmøte for nabolaget ettersom det er uklart når omsorgssenteret blir etablert.

– Vi har fått litt spørsmål rundt omsorgssenteret, og trolig blir det et informasjonsmøte, sier Berg.

Bekymrete naboer

Trønderbladet har fått signaler om at folk føler seg urolige med tanke på at det kan komme et omsorgssenter for ungdom midt i et område med mange småbarnsfamilier og en barnehage. Noen har ment at det er bedre å plassere et slikt omsorgssenter et øde sted.

– Vi må bruke de bygningene som er tilgjengelige, og det er ikke spesielt god integrering å legge et slikt senter langt unna folk, sier Berg.

Rundt om i landet er det ifølge Berg, etablert nesten 1000 plasser i omsorgssentre for mindreårige asylsøkere. Snittalderen er 13 år. Omsorgssenteret er for barn og unge opp til 15 år.

– De kan være som ungdommer flest som kan gi litt lyd fra seg. I omsorgssenteret vil det hele tida være voksne til stede, og ungdommene vil bli sysselsatt i aktiviteter. Folk trenger ikke å bekymre seg for omsorgssenteret, forklarer Berg.

Spille på lag

Ordfører Gunnar Krogstad forteller at Bufetat hadde informasjonsmøte for kommunen rett før jul. Han har forståelse for at folk kan være urolige for noe som er nytt.

– Vi vil spille på lag med dem som bor der, skolen og frivillige som Melhus speidergruppe. Jeg tror ikke det er noen grunn til å være redd. Det er klart at det kan bli noen utfordringer, og dette skal vi ta grundig, sier Krogstad.

Brekkåsen skole og Gimse skole som ligger i nærheten, har begge god erfaring med et flerkulturelt miljø, forklarer Krogstad.

At de unge som kommer til omsorgssenteret blir bosatt i Melhus, er ingen selvfølge ettersom kommunestyret ikke tidligere har sagt ja til å bosette mindreårige.

I februar kommer spørsmålet om hvor mange flyktninger Melhus skal ta imot, opp for komiteene.

– Jeg har tidligere sagt at vi må være åpen for å ta vår del av ansvaret, sier Krogstad.

Les også: Melhus har tatt imot 52 flyktninger i år

Rundt om på området er det flere tomme paviljonger.