Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor mener at folk ikke har grunn til å frykte at de ikke får hjelp fra politiet.

Spesialenheten for politisaker region vest etterforsker fortsatt politiets innsats i forkant av drapet på Nilofer Naseri. Siden denne saken ikke er avgjort ennå, vil ikke lensmann Brækken kommentere den konkrete saken.

Les også: Vil at tiltalte skal dømmes til 13 års fengsel

Snart beskjed

– Vi har fått beskjed om at vi kan forvente å få tilbakemelding i slutten av februar, sier Brækken.

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs hos Spesialenheten for politisaker skriver i ei tekstmelding at det ikke stemmer at Spesialenheten for politisaker vil komme med en påtaleavgjørelse i slutten av februar.

- Saken er ikke ferdig etterforsket, og en påtaleavgjørelse ligger lenger frem i tid enn 14 dager,skriver Eikeseth Mjøs som ikke har vært tilgjengelig på telefon.

Besøksforbud

Nilofer Naseri hadde fått voldsalarm hos Melhus lensmannskontor, og den lå ifølge aktor Unni Sandøy til lading på gulvet i leiligheten. Den så ut som en liten mobiltelefon.

Les også: slik så voldsalarmen ut

– Voldsalarm kan vi dele ut på dagen om det er behov for det, sier Brækken.

Nilofer ønsket besøksforbud for ektemannen slik at han ikke kunne oppsøke henne eller sønnen.

– Besøksforbud må vi avtale med politijurist, og politijuristen kan innvilge det på kort tid. Det er tingretten som innen fem dager gjør vedtak om besøksforbud, men politijuristen kan gi besøksforbud uten å vente på tingrettens vedtak, sier Brækken.

Les også: Her er det siste bildet av Nilofer

Følte seg utrygg

Nilofer var blitt anbefalt å kontakte politiet, og hun var i kontakt med Melhus lensmannskontor flere ganger før hun ble drept. I juni rykket politiet ut til leiligheten etter melding om husbråk, og ektemannen leverte da inn passet til sønnen. Anmeldelsen endte opp med at saken ble overført til Konfliktrådet, og der var ikke saken avsluttet. Tidligere prosjektleder Guro Angell Gimse fra Konfliktrådet vitnet under rettssaken, men dommer Frode Hanssen bestemte at media ikke får referere verken fra dette vitnemålet og fra advokat Line Evensens vitnemål. Nilofer var i kontakt med Evensen fordi hun ønsket skilsmisse.

Nilofer dro til ei søster i Oslo med sønnen i fjor fordi hun følte seg utrygg, og den tiltalte ektemannen har forklart at han reagerte på at kona dro uten å informere ham. Han skal ha sagt til kona at dersom hun ble med til Afghanistan, skulle hun få innvilget skilsmisse. En tur dit tok ikke Nilofer sjansen på.

Ville bo hjemme

En politibetjent ved Melhus lensmannskontor snakket flere ganger med Nilofer Naseri, og tilbød henne opphold på krisesenter fordi hun opplevde Nilofer som skikkelig redd. Det takket Nilofer nei til ifølge politibetjenten. Nilofer hadde henvist til at Melhus lensmannskontor var like i nærheten.

Den siste anmeldelsen Nilofer kom med, var samme dag som hun ble drept. Hun hadde sin første arbeidsdag i Okstadveien barnehage i Trondheim, og skulle levere inn anmeldelsen den dagen. Hun dro fra jobben, og mistet bussen. Så kom hun tll lensmannskontoret klokka 14.45, og det ble avtalt at hun skulle komme neste dag. Uka før var hun også i samtale med politiet, og da ble det avventet å gjøre ferdig anmeldelsen av hensyn til fridag hos ansatte på lensmannskontoret.

Om tryggheten

– Det er ekstra trygt å bo i Melhus fordi innbyggerne er så nære store ressurser, mener lensmann Brækken.

Samtidig viser hun til at lensmannskontoret ikke har ressurser til å betjene innbyggerne døgnet rundt, og at folk vil få melding om at ting skal tas neste dag om politiet mener ting ikke haster.

I fjor sommer var det delvis ferieavvikling ved Melhus lensmannskontor, og folk ble bedt om å dra til Heimdal politistasjon for å anmelde ting. Brækken mener ei slik nedtrapping på lensmannskontoret ikke er problematisk så lenge politiet hadde en god plan.