Mattilsynet aksjonerer - skal tvangsslakte rundt 300 dyr

foto