- Vi har jobbet i flere år for en ansvarlig og gjennomførbar plassering av E6-traseen i området Kvål-Ler, skriver Geir Moholdt på vegne av innbyggere og grunneiere i Kåsen, Losengrenda og Ler i et brev til kommunestyremedlemmene.

- Økt konfliktnivå

Beboerne som henvender seg til politikerne, legger ikke skjul på at de arbeider for å få endret kommunestyrets vedtak om å legge E6-linja på vestsida av Gaula. Statens vegvesen la under et infomasjonsmøte sist torsdag fram melding om at de vil ha ny E6 i tunnel i Klevahammeren, og ikke utenfor berghammeren som først planlagt. E6 på fylling eller bru i Gaula er også skrinlagt av Statens vegvesen fordi det vil gi for store konsekvenser.

Moholdt som har gård i Losengrenda sammen med kona Ann Kristin, skrev til ordfører Jorid Jagtøyen og virksomhetsleder Guri Vik etter informasjonsmøtet at konfliktnivået i saken har økt med 100-gangen.

- Nå har Statens vegvesen bekreftet våre bekymringer. De anbefaler fllytting av tunnelinnslag fra nordsida av Klevahammeren og skyver traseen vestover i Losengrenda, akkurat som vi påstod i 2012 men som ikke ble tatt til følge, skriver Moholdt.

- Er avgjort

Ordfører Jorid Jagtøyen sier til Trønderbladet at E6-traseen er vedtatt av kommunestyret, og veilinja er avgjort.

- Det er opp til Statens vegvesen hvis de er i tvil om forlengelse av tunnelen i Klevahammeren er innenfor mandatet. Da må de komme med ei orientering til formannskapet etter jul. Jeg mener forlengelsen av tunnelen er innenfor mandatet, sier Jagtøyen.

Jagtøyen viser til at reguleringsplanen som skal vedtas av kommunestyret i juni 2016, legger til rette for høring slik at innbyggere, grunneiere og offentlige myndigheter kan komme med innspill. Offentlige myndigheter kan komme med innsigelse, forklarer Jagtøyen.

- Reguleringsplanen åpner ikke for omkamp. Vi tar alle på høyeste alvor, og dette blir en grundig prosess som vi bare er i starten av. Nå er det vegvesenet som sitter med arbeidet. Hvis vegvesenet vil drøfte dette med oss, kan de gjøre det, sier Jagtøyen.

foto
Grunneierne har engasjert advokater fra advokatfirmaet Nidaros, og under informasjonsmøtet møtte Ivar Chr. Andersskog og Mads Midelfart. I midten Geir Moholdt, og videre bortover: Rolf Ivar Folstadli og Ann Kristin Losen Moholdt.