I Midtre Gauldal er det ikke en eneste kvinne blant de 25 i kommunen som tjener mest. I Melhus finner vi første kvinne på 23. plass, Lena Helene Dalen. I Skaun ligger fastlege Margareth Selsås på femteplass.

Les også: Én i kommunestyret i Midtre Gauldal tjente over én million kr

Les også: Dette tjener de i kommunestyret i Melhus

– Få ledere

Begge kvinnene tjente drøyt to millioner. I Skaun er det nok til å komme i topp fem, mens det kvalifiserer til en plass lengre nede på lista i Melhus.

– Det er så få, ja, kommenterer Aina Midthjell Reppe når hun får høre de nedslående kvinnetallene fra skattelistene. Reppe er leder i Midtre Gauldals avdeling av Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT).

– Det vi ser ellers, er at kvinnelige næringslivsledere i Midtre Gauldal er i et fåtall. Jeg har filosofert over det selv.

Reppe tror hun kan telle dem på ei hånd. Da snakker hun om ledere av de store bedriftene med mange ansatte. Hun tror det kan finnes en god del kvinnelige sjefer i handelsnæringen.

Hun sitter ikke med svaret på hvorfor det er slik, og hun kjenner ikke til næringslivet i Melhus godt nok til å sammenligne med den kommunen.

– Mangfold

Hun sier at en del bedrifter i Midtre Gauldal har hatt sine ledere i ganske mange år. Det skjer utskiftinger innimellom. Men det viktigste er, og må være, at den mest egnede personen får jobben.

– Men samtidig kan det mange ganger være godt å ha inn damer i sånne toppjobber, for å få mangfold, sier Reppe.

Selv var hun butikksjef på Synsambutikken på Støren før hun ble leder i Næringsforeningen. Dermed omgås hun mange mannlige ledere i sin hverdag.

– I fagrådet jeg har med meg i næringsforeningen, er det én kvinne av 12 medlemmer, smiler hun.

Det er Jorid Løkken, som driver Audio Plus.

Reppe trekker fram ett kjent unntak: Kari Mette Busklein. Hun var tidligere daglig leder i Børset & Bjerkset entreprenør, før hun i 2013 gikk over til å bli HR-direktør i Norsk Kylling.

Lavt utdanningsnivå

Aina Reppe trekker også fram utdanningsnivået i Midtre Gauldal som en faktor. Det er lavere enn snittet i landet for øvrig.

– Det er kanskje ikke en kultur for de typene yrker, som krever høyere utdanning her i kommunen. Primærnæringene har vært hovedfokuset. Dette er en jobb, å vise at det går an å bo her, og ha den type yrker. Spesielt nå, når E6 skal bygges ut. Kollektivtilbudet blir bedre. Da er det fullt mulig å for eksempel på bo på Støren, og jobbe i byen. Og teknologien gjør jo at man også kan jobbe hjemmefra.

Rekruttering generelt, og til topplederjobbene, har vært en utfordring i Midtre Gauldal. Reppe tror at den økonomiske nedgangen vi nå er inne i, kan føre til at man får flere søkere til jobbene som utlyses i kommunen.

– de bedriftene som har søkt etter folk de siste månedene, har hatt gode søkertall. Det kan hende at folk ser litt lenger enn bare i Trondheim etter jobbmuligheter framover.