Ønsker planen for miljøgata i Soknedal ut på høring