Bil kjørte gjennom gjerdet og inn på barnehageområdet