Dette tjener representantene i det nye kommunestyret