- Hvis elbiler skal miste fordeler, må det være ei beslutning som tas av Stortinget, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Økende antall elbileiere

Tirsdag var Nye Veier på besøk hos Melhus formannskap, og budskapet var at Nye Veier mener at elbilandelen er i ferd med å bli så høy at elbileiere må betale i de kommende bommene. Direktør Finn Aasmund Hobbesland og rådgiver Arild Nygård fortalte at Nye Veier i regnestykket har lagt inn en andel på 13 prosent som ikke betaler i bommene.

Hvor mye bilistene skal betale i bommene på ny E6 sør, har variert fra Nye Veiers side. Tirsdag kalte direktør Finn Aasmund Hobbesland en gladnyhet at bilistene skal betale 213 kroner for å kjøre mellom Melhus og Ulsberg, og at bomregninga for tungbiler blir dobbelt så høy. Nye Veier har vært inne på at regninga for tungbiler kunne bli tre ganger så høy.

- Ikke lokalt

At elbilister også skal betale, mener melhusordføreren må avgjøres av Stortinget og ikke lokalt slik Nye Veier legger opp til.

Krogstad mener at lokale politikere stilles overfor valget om ikke å få ny E6 om de ikke godtar bompenger og at elbilister må betale.

- Ut fra et klimasynspunkt er det ikke heldig at elbilister må betale, sier Krogstad.

Krogstad mener at spørsmålet om elbilister skal betale i bommene, er et spørsmål som berører flere kommuner, en by og to fylkeskommuner. En kommune kan ikke innføre at elbilister skal betale mens neste kommune gir fritak,mener Krogstad.

- Alt dette må vi gå grundig inn i, og det bør være samme system i sør og i nord, sier Krogstad.

Krogstad forteller at han har vært i samtale med trondheimsordfører Rita Ottervik. Nye Veier har lagt opp til at bompengesystemet skal vedtas av fylkets fellesnemnd 15. juni, og Krogstad synes det legges opp til vel mye hastverk fra Nye Veiers side. I Melhus skal bompengesaken behandles i neste formannskapsmøte.

Krogstad mener for øvrig at det er politikerne som skal bestemme bompengeopplegget og ikke Nye Veier.

Nye Veier har foreslått som Trønderbladet omtalte på tirsdag, at ny E6 sør for Trondheim skal få 110-sone. Ordfører Krogstad har framholdt for Nye Veier at trafikken i dag går saktere enn det Nye Veier har tatt utgangspunkt i. Dette ble gjort til et poeng under formannskapsmøtet ettersom representantene fra Nye Veier kom senere til møtet enn bebudet. De hadde før på dagen orientert på Oppdal og i Rennebu om bompengeopplegget.

I dag onsdag åpner Nye Veier trøndelagskontoret, og blant dem som er til stede på åpninga er ordfører Gunnar Krogstad og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.