Midtre Gauldal kommunestyre sier et enstemmig nei til kriminelle mc-klubber, såkalte enprosentklubber.

Trondheim kommune startet dette, med å vedta en strategi for å bekjempe kriminell virksomhet knyttet til disse enprosentklubbene, og å jobbe aktivt mot at de etablerer seg i regionen.

Melhus kommune vedtok en lik strategi i starten av februar.

Hells Angels, Bandidos, Coffin Cheaters og Outlaws er eksempler på slike klubber.

Enprosentklubber brukes som betegnelse på mc-klubber som driver kriminell virksomhet. Begrepet skal ha blitt innført etter et motorsykkeltreff i California i 1947. Den amerikanske motorsykkelforeningen skal ha uttalt at det er en prosent av mc-medlemmer som ødelegger for resten med sin kriminelle adferd og virksomhet. Begrepet ble så adoptert av en liten del av motorsykkelmiljøet, som ville følge sine egne lover og regler.