Næringspris til begravelsesbyrå

Ragnar Vigdal og Ola Vigdal eier Vigdal begravelsesbyrå, og de synes det er en stor ære at bedriften har fått kommunens næringspris.