Torsdag morgen er det brannutrykning i Melhus. Trønderbladet har vært i kontakt med operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, og ifølge operasjonslederen har politiet ikke fått melding om en brann.

Utrykninga har skjedd til et bofellesskap med leiligheter på vestsiden av Melhus sentrum. Bofellesskapet er i nærheten av idrettshallene.

– Det var en beboer som skulle lage mat i mikrobølgeovnen. Da takket mikroen for seg, og det ble røykutvikling, sier innsatsleder Morten Bjørgvik i Gauldal brann og redning, til Trønderbladet.

Brannvesenet har satt i gang utlufting av den aktuelle leiligheten, mens det øvrige av bygget er i bruk.

– Det er ingen personskader, ifølge Bjørgvik.