Kommunen spør utbyggere om det kan inngås samarbeid om bofellesskap