Plassen fyltes opp med avskiltede biler under kontroll