Kommunen gir 400.000 kroner og fraskriver seg deretter alt ansvar

foto