Avtroppende ordfører: – Tror Bygdelista har foretatt strykninger

foto