Ordføreren er takknemlig for rask reaksjon i knivdramaet

foto