234 sjåfører ble stoppet av politiet - én av dem blåste «oransje»