Drosjenæringa kan få tilbake det de har tapt på stans i skolebarnkjøring