Det registreres et unormalt høyt vannforbruk for tiden, og kommunen går nå ut og oppfordrer publikum til å redusere sitt forbruk, spesielt i forbindelse med hagevanning og lignende.

- Oppfordringen gjelder i hovedsak alle abonnenter på strekningen fra og med Kvål til og med Hovin, skriver Melhus kommune i en pressemelding.

Kapasiteten på det kommunale ledningsnettet har sine begrensninger, og dette kommer til syne ved stort vannforbruk.

Oppfordringen de nå går ut med skyldes liten kapasitet i kombinasjon med anleggsarbeid i Melhus sentrum - og at Metrovann sin hovedledning ikke er ferdig.

Erfarer du lavt vanntrykk eller brunt vann i kranen, ber kommune om at det gis beskjed til sentralbordet på telefon 72 85 80 00 eller teknisk vakt på telefon 478 02 222.