Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett i februar tidligere i år, ble ektemannen til Nilofer Naseri (27) dømt til 13 års fengsel. Dette var i tråd med aktor Unni Sandøys påstand. Ektemannen anket til lagmannsretten fordi han mente straffen var for streng har forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen opplyst.

Les også: Skulle vært i juni

Les også: Anket dommen

Erkjente drapet

28. september i fjor ble 27 år gamle Nilofer Naseri drept i sin leilighet i Melhus sentrum, og ektemannen ble i februar dømt til 13 års fengsel i Sør-Trøndelag tingrett, samt 650.000 kroner i erstatning og oppreisning til den lille sønnen og til konas foreldre og 100.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til Nilofers far. Erstatningskravet har han ikke anket. I retten erkjente han straffskyld for drapet, men ikke for statsadvokatens påstand om at han hadde framsatt trusler i forkant av drapet. Øvre strafferamme for forsettlig drap er 15 år

Ifølge dommer Frode Hanssen var drapet voldsomt. Nilofer ble knivstukket og kvalt, og sønnen på tre år var i leiligheten da Nilofer ble drept. Opprinnelig var saken berammet til juni, men ble utsatt til slutten av august fordi forsvarets vitne var på ferie da saken skulle opp i juni. Sandøy regner med at ankesaken vil være ferdig på to dager.

- Det blir ikke lagt fram nye bevis. Vi mener at det som kom fram i tingretten viste et riktig bilde av saken, sier Sandøy.

Les også: moras vitnemål

Vitner

Åtte vitner er satt opp og av disse er sju aktors vitner. Disse er foreldrene til Nilofer Naseri, politibetjent Irene Nordskag, Guro Angell Gimse som var i konfliktrådet og ett vitne fra arbeidsstedet til Nilofers ektemann. Under tingrettssaken kom det fram at Nilofer hadde vært i kontakt med Melhus lensmannskontor fordi hun følte seg truet og at hun skulle inn til nye samtaler dagen etter at hun ble drept. Fungerende politimester Marit Fostervold meldte inn politidistriktet og Melhus lensmannskontor til Spesialenheten for politisaker for å få undersøkt hva som skjedde i forkant at drapet. På Spesialenhetens nettside er det ikke publisert en avgjørelse ennå i den saken.

Les også: Politiet kartla bevegelser

Nilofer hadde ifølge vitner, sagt at hun følte seg truet, at hun ønsket skilsmisse fra ektemannen og at hun fryktet at ektemannen ville ta med sønnen til Afghanistan. De er begge opprinnelig fra Afghanistan og Nilofers ektemann kom til Norge etter at hun søkte om familiegjenforening. Under rettssaken ble det beskrevet slik at de to hadde inngått arrangert ekteskap.

Væpnet politi

I lagmannsretten vil det bli samme sikkerhetstiltak som i tingretten opplyser Sandøy. Væpnet politi var til stede både i rettssalen og utenfor, og publikum måtte gå gjennom ei metallsluse før de fikk komme inn i salen.

- Dette er besluttet ut fra det som skjedde i tingretten, sier Sandøy.

Detaljer om sikkerhetsopplegget vil ikke Sandøy gå inn på. En bror av Nilofer angrep den tiltalte utenfor rettssalen og ble anmeldt for dette. Han fikk besøksforbud etterpå, og Sandøy sier at det ikke er innført besøksforbud for noen denne gang.