Å møte kamerater og å få ny spennende lærdom motiverer foran et nytt skoleår. Det mener denne gjengen på Støren.

– Og så blir det artig å møte lærerne igjen også, innrømmer Mikkel Rønningsgrind, som er sju år og skal begynne i tredje klasse på mandag.

Broren Emil skal begynne i femte, og blir ti år like etter at skolen starter.

Passe lang sommerferie

Emil mener sommerferien har vært akkurat passe lang. Sommeren har vært full av aktiviteter og reising. Det mest spennende var å oppleve et nytt land, nemlig Bulgaria. Familien har også vært i Sverige, men det var ikke akkurat noe nytt. Familien er glad i friluftsliv, og Emil har blant annet vært på kanotur i Femundsmarka sammen med lillebror Mikkel og mamma Ingeborg Vongraven. Der ble det både fisking og bading, og nye fiskearter kunne legges til sommerens fangst.

– Nå har jeg fått både abbor, ørret, sei, torsk, lyr og lange, forklarer Emil.

Saltvannsfisken er tatt i Trondheimsfjorden, der familien ofte tar med båten sin, effektivt montert på biltilhenger.

Torsdag gikk de tre guttene tur fra boligfeltet på Frøset til Bakeri-kafeen på Prestteigen. Regnvær stoppet dem ikke, og de siste dagene av ferien skulle brukes godt.

Lengre skoleår i Midtre Gauldal

Barneskolene i Midtre Gauldal kommune starter førstkommende mandag, mens ungdomsskolen starter onsdag. Her skal lærerne gjøre unna to planleggingsdager neste uke, på grunn av et NTNU-prosjekt de deltar i.

Skolefaglig rådgiver Gunn Bergmann sier det er tidlig skolestart i år, men at det har sammenheng med kalenderen, helligdager, fridager som elevene får midt i skoleåret og andre vurderinger som kommunen gjør. Hun kjenner ikke til reaksjoner på skolestart så tidlig som 15. august.

– Skoleruta legges halvannet år i forvegen, så foreldre er godt kjent med den, forklarer Bergmann.

I Melhus kommune starter skoleåret først mandagen etter, den 22. august. Bare den private ungdomsskolen på Øya på Kvål starter neste uke. Men også de oppfyller kravet om 190 skoledager i løpet av et skoleår. Både Melhus og Midtre Gauldal har siste skoledag før jul den 22. desember, og slutter juleferien 3. januar. Melhus har siste skoledag før sommerferien 2017 den 22. juni, mens datoen er 20. juni i Midtre Gauldal. Resten tar Midtre Gauldal som fridager midt i skoleåret.

Begge kommunene har samme uke for høstferie og vinterferie, nemlig ukene 41 og 8. Begge feriene er på fem dager, og her har ikke kommunene valgfrihet.

Færre fridager i Melhus

Utviklingssjef Egil Johannes Hauge i Melhus kommune sier det er naturlig at kommunene gjør forskjellige vurderinger når det gjelder skolestart. I Melhus blir skoleåret mer kompakt, og det kan være en begrunnelse. Både rektorer og mange andre kommer med sine innspill før skoleruta fastsettes, og den koordineres også med barnehagene.

I Melhus kommune vedtas skoleruta administrativt, mens den i Midtre Gauldal går gjennom politisk behandling.

Gunn Bergmann i rådhuset på Støren sier det er tidligere hensyn, blant annet når det gjelder skoleskyss, som gjør at Midtre Gauldal ikke har delegert et slikt vedtak.

Skoleruta vekker ikke stor politisk debatt, og det har skjedd endringer i skoleskyssen og andre forhold som kan gjøre delegering mer aktuelt også i Midtre Gauldal.

Mikkel, Emil og Simen på tur med Ingeborg Vongraven (til venstre) og Guro Rogstad. Foto: John Lerli