Statens vegvesen melder at arbeidet med den nye fylkesveien fra Røddekrysset til Tanem er i rute, og at nyveien etter planen skal åpnes sent i høst. Bygging av 3,1 kilometer lang fylkesvei startet i fjor vår.

Ifølge vegvesenet får den nye veien to felt med en bredde på 8,5 meter, og det blir rumlefelt og 80-sone. Dessuten skal det bygges gang- og sykkelvei.

Mellom bakkar og berg

Nyveien går i fjellrikt område, og vegvesenet opplyser at det er sprengt omtrent 250.000 kubikkmeter stein. Dette tilsvarer 25.000 lastbillass, opplyser byggeleder Ole Gunnar Sølberg på vegvesenets nettside.

Fortsatt er det behov for å ta ut 100.000 kubikkmeter stein. Fjellkvaliteten er dårlig, forklarer Sølberg. Steinmassene blir i hovedsak brukt andre steder i veianlegget, og ett eksempel er på Tanem der 75.000 kubikkmeter myr fjernes for å gi veien et mer stabilt fundament.

Med i prosjektet som delvis finansieres av bompenger fra bomstasjonen på Torgårdssletta, er også kollektivterminal, Hallanbrua og parkeringsplasser.