To dager har gått siden PST informerte om et mulig terroraksjon på norsk jord. Beredskap er høynet og på grenseoverganger, flyplasser, i havner etc. kan en nå se bevæpnet politi. Lørdag er det fortsatt forhøyet beredskap i Norge.

Kriseinfo.no oppdateres med det siste gyldige informasjon om terrortrusselen

- Vi vet fortsatt ikke om dette er opplysninger som stemmer. Vi vet heller ikke hvor et mulig angrep kan skje. PST jobber med å innhente mer informasjon, og vi håper at situasjonen blir avklart så snart som mulig, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til politi.no.

Politiet har varslet EUs organer og andre Schengenstater om delvis gjeninnføring av grensekontroll på indre Schengengrenser i Norge. Det betyr at reisende må kunne identifisere seg med pass, ID-kort eller andre gyldige papirer der politiet har kontroll. De som ikke har dette kan bli nektet innreise.

«På steder og til tider hvor politiet gjennomfører kontroll, må reisende kunne legitimere seg og bekrefte sitt lovlig opphold i Norge. I forbindelse med utøvelse av kontroll må det påregnes at passering av grensen vil ta noe lengre tid enn i normalsituasjonen», kan en lese på politiets eget nettsted.