Frykter togstopp i Melhus blir lagt ned for å spare tid og penger