Fraråder folk på det sterkeste å ta skogsturer nå

foto