Lover å bygge gangveien selv om den blir både dyr og krevende

foto