Stanser bompengeinnkreving på E6: – Dette er en god løsning