INNSAMLING: Malin Knutsen og Marie Konstad er i ferd med å samle inn matavfallet som skal komposteres.