Anbefaler plankryss til 100 mill. på Klett - men kostnaden kan utsette prosjektet i 15 år