Ekstremværet Cora kan gi veldig kraftige vindkast i Møre og Romsdal og Trøndelag søndag, på kysten kan det bli kortvarig orkan.

Meteorologisk institutt oppgraderte lørdag formiddag uværet som er ventet mot Midt-Norge til ekstremvær. De varsler vindkast opp mot 35–45 meter per sekund. Møre og Romsdal får full storm og til dels sterk storm, mens Trøndelag får sterk storm og kan hende kortvarig orkan langs kysten.

Vinden kommer sammen med regn og snø og kan gi vanskelige kjøreforhold. Vegvesenet har bedt folk om å la bilen stå søndag formiddag. Det er stor fare for innstillinger av flyavganger, båttrafikk og annen transport.

Lørdag formiddag ligger det et lavtrykk over Island som Meteorologisk institutt venter at vil utvikle seg til et stormsenter i Norskehavet. Søndag formiddag venter de at det treffer kysten av Helgeland. Stormen fortsetter østover og vil raskt avta i styrke. Søndag kveld er stormsenteret ventet over Bottenviken.