"Catch and release", "fang og slipp" eller "plag og slipp", som det også har blitt benevnt som i debatten på Trønderbladet.no, har skapt mange diskusjoner.

Jens Foros fra Singsås uttalte i forrige uke at han synes fang og slipp for fornøyelsens skyld er motbydelig, og dyreplageri satt i system.

Matt Hayes uttaler på den andre siden i sin siste kommentar på Trønderbladet.no, at det bare "er et taleført mindretall som beskriver fang og slipp som "å leke med maten"." Videre sier Hayes: "Dette har med respekt å gjøre. Å slåss med en fisk er ikke et spørsmål om "å leke med mat". De som ser på laksen som mat med finner, har ikke noen plass i rekken av moderne fiskere."

Dyrevelferdslovens §3 sier at dyr (og fisk) skal behandles godt og beskyttes mot unødige påkjenninger og belastninger, og med bakgrunn i dette mener Foros myndighetene burde gripe inn og stoppe praksisen.

Det er i utgangspunktet forbudt å ta fisk i elva som er under 35 cm lang, all sjøørret skal settes ut, og vinterstøing skal settes ut. Disse vil dermed uansett bli satt ut igjen om de blir fanget. Tilhengere av fang og slipp mener praksisen også kan brukes på all annen laks, for å kunne fortsette å fiske, selv om den maksimale fiskekvoten per fisker er nådd, og selv om det er lite laks i elvene.

Hva mener du? Er fisken i hovedsak mat, og bør man stenge elva når overskuddet er oppbrukt? Eller er det gammeldags tenkning å se på laksefiske som høsting av naturen, og laksen som mat?

Si din mening i nettdebatten!

PS! Kjære leser, på grunn av en teknisk feil fungerer ikke avstemmingen som vi planla i denne saken, og derfor oppfordrer vi deg til å si din mening i nettdebatten så lenge.