Endelig kunne de flytte tilbake etter jordraset

foto