- Får ikke anmeldt saken fordi Støren-politiet har stengt