Helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Gauldalen får tildelt penger