Over 200 bøssebærere skal gå ut i Melhus på søndag for årets TV-aksjon som er til inntekt for bevaring av regnskogen.

Les også: Emma (10) fortelelr om sin reise til Kongo

Les også: Spinner for TV-aksjonen

Organiseringa av bøssekorpset skjer i regi av Frivilligsentralen. Daglig leder Stine Estenstad forteller at tilgangen på bøssebærere i Melhus er bra fordi foreldrenes arbeidsutvalg på skolene stiller med bøssebærere. Det er imidlertid alltid godt å ha noen ekstra, og spesielt fordi det kan være behov for et reservekorps, sier Estenstad.

Frivillige kan melde seg via den sentrale nettsida for TV-aksjonen, og så får Estenstad melding om hvem som har meldt seg.

Opptellinga starter søndag ettermiddag, og da i lokalene til Melhusbanken.