Siri Stav og Finn Buan har planlagt å sette opp et tilbygg med inntil 10 overnattingsrom på campingplassen de har nede ved Gaula. Campingplassen og servicebygget benyttes av laksefiskere, og ekteparet ønsker å tilby dem overnattingsrom framfor campingvogner.

Fikk dispensasjon

Da søknaden var oppe i Melhus formannskap i september i fjor, ga politikerne dispensasjon slik at ekteparet kan bygge de 10 rommene.

Jernbaneverket klaget straks på vedtaket, og viste til at selv om antall campingvogner reduseres fra 30 til 20 som følge av de 10 overnattingsrommene, vil det fortsatt være en del trafikk over jernbaneovergangen.

Når togene går i 130 km/t, er det fare for ulykker. Økt trafikk over planovergangen vil ifølge Jernbaneverket øke sannsynligheten for sammentreff mellom bil og tog.

Ny behandling

Ekteparet har henvist til at gårdens potetutsalg ble lagt ned i 2012, og at utsalget hadde besøk av 25-50 biler pr. dag. De mener at trafikken har gått ned.

Saken kommer opp i Melhus formannskap på tirsdag. Dersom formannskapet opprettholder vedtaket fra september, blir saken sendt over til Fylkesmannen opplyser rådmannen i saksframlegget.