Hvor jerven skal yngle i Midt-Norge er et stort tema i forslaget til ny rovviltplan. Forslaget har to alternativer når det gjelder jerv: Med og uten Forollhogna som yngleområde. Både beitenæringa og ordførerne rundt Forollhogna har tidligere støtte forslaget om ta jerven ut av nasjonalparken. I dag har jerven yngleområde på nordsida av fylkesgrensa, men ikke på sørsida.

- Vi ønsker å ha aktiv husdyrdrift i området vårt, og ser atjerven ikke er forenlig med dette. Det er ikke rom for slike dyr i Forollhogna,sa Erling Lenvik til Trønderbladet.

I formannskapet var det Harald Buseth (KrF) som fremmet forslaget om høringsuttalelse.

- Vi har ei aktiv sauenæring i kommunen, utstrakt seterdrift egen villreinstamme. Vi kan derfor ikke være yngleområde for jerven, sa Harald Buseth.

De to trønderfylkene og Møre og Romsdal har et mål om tiynglinger av jerv hvert år. Arne Braut er leder i rovviltnemnda, og sier at tallet for ifjor var 14.

- Antall jerv er langt over bestandsmålet. Det er tildelt 36 fellingskvoter på jerv i de trefylkene, men så langt er det felt bare ni dyr. Lisensjakta foregår til 15.januar, og Statens Naturoppsyn har allerede satt i gang ekstraordinær felling. Med detlåge antallet fellinger kan sauenæringa gå en tragisk sesong i møte, sier Arne Braut.

Les Trønderbladet: Vil ha jerven ut av Forollhogna

Les Sør-Trøndelag: Overvåker jerven