Gjør et nytt forsøk på å få lagt fylkesveien utenom gårdstunet

foto