Sjekker tilfluktsrom og lageret av jodtabletter

foto