foto
Det var på den første stoppen ved Kråklia at de første fire av Torleif Slåen sine spælsauer ble funnet på onsdagens tur og som ble loset ned til uthuset hvor de var før hjemturen til gården. Foto: Tor Arne Granmo

Under de første årene som sauebonde forsvant trettitalls sauer: – Det var lett å fastslå hvem den skyldige var

Det var på den første stoppen ved Kråklia at de første fire ble funnet.