En «kjenning» troner øverst på dødstabellen, men havørna(!) overrasker på flere måter: – Vi vet ikke årsaken