John Olav Snøan ønsker å starte oppdrett av kylling, men lastebilene kommer ikke fram. Trange tunneler stopper de fleste biler som frakter byggematerialer, dyrefor og slaktedyr til og fra gårdsbruk i grenda. Ennå finnes noen mindre lastebiler som kjører kraftfor, men små kvantum gjør at foret blir mye dyrere. Også skogbruket sliter når tømmerbiler og maskintransporter skal fram.

Fylkesveg 658 mellom Snøan og Soknedal er ni kilometer lang, og eneste offentlige forbindelse til grenda som blir angitt som Strinde på skilt ved E6. Vegen går gjennom to trange jernbanetunneler, og hele strekningen mellom tunnelene, 6,5 kilometer, er utilgjengelig for store lastebiler.

Den nordligste tunnelen, ved Snøan, er bare 2,9 meter bred. Når John Olav Snøan skal til dyrkajorda si på den andre sida av jernbanen med våronnutstyr og rundballepresse, må han kjøre den andre tunnelen og hele vegen rundt. Tur retur er det en omveg på tre mil. Også naboer og de som driver leiekjøring med traktor opplever det samme.

Ingen kan hente kyllingen

Nå planlegger John Olav Snøan og sønnen Arnt Ivar å bygge kyllingfjøs på gården. De ønsker å sette opp fjøset i nærheten av tunet. Men tunnelene gjør det umulig. Å få fram byggematerialer er ikke det verste, for det kan omlastes. Men da Per Arvid Gildset var på befaring med kyllingbilen, var det klart for alle at det ble bom stopp. Bilen er 4,2 meter høg, og den største tunnelen har en høgde på 3,8 meter.

Per Olav Snøan, naboen til John Olav, driver med gris og har samme problem. Dyrebilen kommer ikke fram. Per Olav løser dette med å kjøre grisene gjennom tunnelen, der dyrebilen venter. En tungvint og dårlig løsning, og for kylling helt uaktuelt.

- Hva med å plassere kyllingfjøset nedenfor jernbanen?

- Vi har vurdert det, men da vil fjøset komme en kilometer vekk fra gården. Kylling er en produksjon som krever nøye tilsyn, og det er ikke noe brukbart alternativ å ha fjøset så langt unna. Et fjøs nedenfor jernbanen vil dessuten stjele den beste jorda mi, sier John Olav Snøan.

- Det er trasig at vegen og tunnelene skal hindre oss i å utvikle landbruket slik myndighetene oppfordrer oss til, sier John Olav.

Transportnæringa støtter fullt opp om kravet fra grunneierne.

- Det er tåpelig å stoppe utviklinga på en sånn måte. Tunnelene ble bygd for hest, og alle skjønner at dette ikke fungerer i dag, sier lastebilsjåfør Per Arvid Gildset.

HER STOPPER DET: Per Arvid Gildset må stoppe dyrebilen som frakter kylling fra gårdsbruk i Soknedal. Det mangler 40 cm på at bilen kan passere. Leveranse av kylling langs en 6,5 kilometer lang fylkesveg er umulig. Leif Kristian Bordal, John Olav Snøan og Morten Gildset er tilskuere.