– På Torgård vil det bli 150-200 arbeidsplasser det må flyttes på når godsterminalen kommer. I Melhus kan det være næringsareal for dem som må flytte, sier Hans Petter Øien Kvam, daglig leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), avdeling Melhus.

Når det gjelder nye arbeidsplasser på Torgård, tror Øien Kvam at selve terminalen vil utgjøre rundt 20 arbeidsplasser og at det kan komme flere som følge av ringvirkninger.

Åpen om Søberg

Øien Kvam trodde for inntil et halvt år siden at Jernbaneverket ønsket å legge den nye godsterminalen til Søberg, og han er en av de få som åpent har ønsket en godsterminal velkommen til Melhus.

– Jeg tar konklusjonen til Jernbaneverket til etterretning, og jeg er fornøyd med at den blir sør for Trondheim. Selv er jeg absolutt ikke skuffet over at det ikke ble Søberg, sier Øien Kvam.

Bedrifter må flytte

Næringsforeningslederen peker på at foreninga har vært med i samtaleprosessen, og at den vil benytte seg av muligheten til å gi innspill innen høringsfristen 1. mars.

Ett moment han er opptatt av, er hvordan det skal tilrettelegges for de bedriftene som i dag holder til der den nye godsterminalen vil komme. Melhus kan bli et aktuelt sted for disse å flytte til, og er en attraktiv kommune, mener Øien Kvam.

– Det er vår plikt å tale de næringsdrivendes sak, og at de blir kompensert. Kostnadene med å flytte bedrifter er med på å gjøre prosjektet kostbart. Jernbaneverket har valgt dette framfor å ta bort boliger, forklarer Øien Kvam.

Tilskudd

Nå er han spent på om det økonomisk sett blir mulig å realisere godsterminalen.

– E6 sør er inne i Nasjonal transportplan, og det er ikke godsterminalen. Kostnaden på 6-7 milliarder kroner skremmer meg, og totalkostnaden kan bli så høy at dette blir en krevende prosess, mener Øien Kvam.

Øien Kvam peker på at førsteprioritet er å få på plass finansiering. I Melhus vil godsterminalen uansett merkes, men Øien Kvam tror det vil gå mange år før jernbanetunnelen fra Søberg til Torgård skal bygges.