Onsdag tar komite for liv og lære stilling til om Melhus skal imot enda flere flyktninger for å hjelpe de syriske flyktningene og dem som allerede sitter i flyktningemottakene.

Uenige

Rådmannen anbefaler at Melhus tar imot 52 flere flyktninger i år og neste år enn det kommunestyret allerede har vedtatt.

I Melhus kommunestyre var det heftig debatt da tallet for flyktningemottak var oppe. Joralf Rindli (Frp) som er leder for komite for liv og lære, mente det fikk holde med 15 flyktninger i år. Dette forslaget ble nedstemt, og flertallet sa ja til 25 flyktninger.

Nå kommer altså spørsmålet om enda flere flyktninger etter at statsråd Solveig Horne har kommet med en henstilling om at kommunene øker flyktningemottaket.

Skoler og barnehager

Virksomhetsleder Ellen Hoff Haugen har sett på om Melhus har kapasitet til å ta imot flere flyktninger enn det kommunestyret allerede har vedtatt, og hun har blant annet sett på barnehage- og skolekapasitet. Hun peker på at det er nok skolekapasitet ettersom elevtallet de siste årene ikke har økt spesielt kraftig. Det er også ledige barnehageplasser ved Idrettsbarnehagen på Brekkåsen.

Flyktningeenheten og Voksenopplæringa vil ha behov for utvidelse av sine lokaler, og virksomhetslederen viser til at det for tida er ledige lokaler på Skysstasjonen der disse enhetene har lokaler fra før. Den kommunale helsetjenesten vil stå overfor store utfordringer, peker virksomhetslederen på.

Rådmannen anbefaler altså at Melhus tar imot 52 flere flyktninger i år og neste år enn vedtatt.

Forventer hjelp

- Dette med utgangspunkt i at kommunene må stå sammen om den flyktningepolitikken Stortinget vedtar. For Melhus kommune er det viktig å påpeke at dette må skje gjennom en full finansiering fra statens side. Melhus kommune må iverksette en hel rekke tiltak for å kunne ta imot de ekstra flyktningene, og det blir viktig at dette kompenseres i forhold til de faktiske merutgiftene kommunen får, skriver rådmannen i saksframlegget til komiteen.