– Fare for at det ikke blir snøscooterløype denne vinteren heller

foto