Flere landbrukseiendommer til salgs, blant annet en på nesten tusen mål med over hundre år gamle hus